تماس با ما

تصویر تماس

سایر اطلاعات

دفتر مرکزی :
تهران، خيابان ســهروردي شمالي، خيابان خرمشهر، خيابان گلشن، کوچه ششم ، پلاک 5

تلفکس : 88171907-8

دفتر بازار :
تهران ، خیابان 15 خرداد ، بازار آهنگران ، کوچه حاج خلیل ، پاساژ کیش ، پلاک 10

تلفن : 55806605 - 55160021 (021)
دورنگار :55574737 (021)

آدرس پست الکترونیکی : info@rezazadeh-tc.com

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

جدیدترین ها